Колективна монографія

ДОРОГІ КОЛЕГИ,

Від імені організаторів Міжнародної науково-практичної конференції та міжнародного стажування, які відбудуться з 17-25 вересня в Поречі, Хорватія, ми щиро запрошуємо Вас до участі.

Традиційно захід організовує Центр стратегічних ініціатив та прогресивного розвитку (Україна), за сприяння Університетів Хорватії – Університет імені Юрая Добріла м.Пула та   Університетський коледж PAR.

В рамках роботи передбачено видання Міжнародної рецензованої колективної монографії «SINGLE EDUCATIONAL SPACE IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION» (видання Польща, наявність ISBN, DOI). Видавцем є польська компанія E-Science space, м. Варшава. 

Орієнтовна структура монографії

PART І

EDUCATIONAL, PHILOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCES

PART ІI

ECONOMY AND FINANCES: FUNDAMENTAL TOOLS AND INNOVATIVE TECHNIQUES

PART III

JURISPRUDENCE, PUBLIC MANAGEMENT AND POLITICAL SCIENCES

PART IV

TECHNICAL SCIENCES, PHYSICS AND BIOLOGY SCIENCES

Для учасників стажування, не буде стягуватися додаткова плата за участь у монографії та отримання електронної версії. В разі необхідності отримання паперового варіанту монографії, оплачується 30 євро за один примірник, у твердій обкладинці. 

Кінцевий термін подання матеріалів – 15 серпня 2021 року.

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТА ПУБЛІКАЦІЇ

 • обсяг 12-20 сторінок;
 • формат паперу: А4 – 210х297 мм.
 • поля з усіх боків – по 20 мм.;
 • шрифт – Times New Roman; розмір шрифту (кегль) – 12 pt.; міжрядковий інтервал – полуторний
 • вирівнювання тексту – за шириною, переноси слів не допускаються, між словами допускається лише один інтервал, табуляцію не використовувати
 • відступ першого рядка (абзац) – 10 мм.
 • скорочення слів, окрім загальновідомих (н-д, міри величин) не допускаються
 • кожну ілюстрацію до роботи слід робити чорно-білу
 • схеми, графіки, діаграми, формули и таблиці повинні бути створені безпосередньо у текстовому редакторі та вміщені суто в параметри зазначених вище розмірів сторінок
 • внутрішньо текстові посилання публікуються в збірнику, але не розміщуються на сайті;
 • мова: англійська.

References – для статей англійською мовою. Оформлюється за стилем АРА мовою оригіналу. Для зручності рекомендуємо користуватися он-лайн програмою http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-website 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника конференції латиницею (напр., Ivanenko)

З найкращими побажаннями,

Організаційний комітет